IDC-softwarehouse > Články > IS pro zdravotní kliniku

IS pro zdravotní kliniku

Případová studie integračního projektu

Profil zákazníka

Moderní soukromé zdravotnické zařízení v Praze poskytující komplexní ambulantní péči několika tisícům pacientů. Klinika vede elektronickou formu zdravotní dokumentace a pro své pacienty využívá jak vlastní diagnostické přístroje jako EKG, EEG, ultrazvuk, apod., tak i služby dalších špičkových specializovaných lékařských pracovišť mimo kliniku.

Navržená a vybudovaná topologie systému            Rozšířená topologie systému

Zoom gallery   Zoom gallery

Integrovaný informační systém (IS) kliniky se skládá z následujících částí

 • EIS (ekonomický informační systém)
 • EIS - pacient (nadstavba ekonomického informačního systému pro správu pacientů a parametrů jejich programového členství)
 • Medicus Komfort (ambulantní informační systém pro zápisy denních lékařských záznamů)
 • APS (bezpečností systém budovy a správa přístupů do areálu) 
 • Medidat (modul IS pro příjem výsledků z externích laboratoří) 
 • Importér zpráv a DICOM (modul IS pro import lékařských zpráv včetně DICOM snímků z externích lékařských zařízení) 
 • Webový portál s klientskou zónou (CMS systém pro správu webového obsahu s integrovanou aplikací pro bezpečné prohlížení lékařské dokumentace daného pacienta) 
 • Webový portál s lékařskou zónou (umožňuje zapojení externích lékařů do systému bez nutnosti implementace jakéhokoli software na straně externího zdravotnického zařízení, v současné době v plánu)

Jednotlivé části jsou integrovány pomocí technologie XML a soustavy několika automatických robotů, které distribuují potřebné informace mezi jednotlivými moduly systému a získávají další informace z externích zdrojů.

Případy užití systému

Po registraci nového pacienta, kdy je mu přiřazen zvolený zdravotní program, obdrží pacient čipovou identifikační kartu a přístupy do klientské zóny na webovém portálu.  Od této chvíle jsou všechny události týkající se pacienta zaznamenávány a zpřístupněny lékařům z jednoho místa (na 1 obrazovce lékař vidí současně zdravotní i ekonomicko-administrativní informace o daném pacientovi)

Systém shromažďuje informace o zdravotním stavu pacienta získané buď přímo lékaři v prostorách kliniky (provedením specializovaného vyšetření např. na diagnostickém přístroji a zápisem výsledků a lékařské zprávy do systému Medicus) nebo v partnerských laboratořích a zdravotnických zařízení (např. výsledky Magnetické rezonance, CT apod. s DICOM snímkem i textovým popisem). Nová data z externích zařízení jsou v systému zpravidla do 1 hodiny od vytvoření (v případě potřeby také online) a jsou přehledně začleněna do zdravotní dokumentace pacienta.

IS_obr1.jpg    IS_obr2.jpg

Sám pacient pak může vybrané informace sledovat také přes webový portál (zabezpečený HTTPS server), kde jsou pro pacienta dostupné informace o předepsané dlouhodobě užívané medikaci, o termínech plánovaných a proběhlých návštěv a také celé texty lékařských zpráv, které mu vytvořil jeho ošetřující lékař.

IS_obr3.jpg      IS_obr4.jpg

Rozšířené případy užití systému

Systém je nově rozšiřován o možnost vkládat lékařské zprávy a předepsanou medikaci také přes webové rozhraní, které může sloužit jako vstupní místo do systému pro další externí lékaře, jejichž zdravotnické zařízení není trvale připojeno pomocí XML rozhraní. Těmto lékařům může pacient povolit online přístup do jeho osobní zdravotní dokumentace. Lékař pak na základě využití předešlých zpráv od ostatních lékařů lépe stanoví správnou diagnózu a výsledky svých vyšetření opět zadává přes webový portál přímo do systému v podobě textového souboru nebo dokumentu MS Word.

Tyto informace má okamžitě k dispozici také osobní lékař pacienta na klinice, a  to přehledně začleněné mezi ostatní zdravotnickou dokumentaci.

IS_obr5.jpg     IS_obr6.jpg

ICT infrastruktura

Celý projekt zahrnoval kromě integrace informačního systému také kompletní dodávku a instalaci informačních a komunikačních technologií v nově zrekonstruovaných prostorách kliniky.

 • strukturovaná kabeláž cat6
 • internet 
 • rack a servery
 • PC stanice, monitory a tiskárny
 • telefonní ústředna a telefony
 • EZS (elektronický zabezpečovací systém)
 • VAIS (vstupní a identifikační systém)
 • napojení kamerového systému budovy
 • audio-vizuální technika
 • Wi-Fi zóna

Předprodejní podpora

Zajímají Vás naše produkty nebo služby? Prosím, pošlete svůj dotaz.

Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad
* - povinné údaje