IDC-softwarehouse > Články > Novinky > Bezpečnostní certifikát ke stažení

Bezpečnostní certifikát ke stažení

17.5.2012

Certifikát certifikační autority:

Soubor:idc_cacert.crtPopis:Certifikát certifikační autority

Návod na instalaci 

úložiště certifikátů systému Windows používající aplikace Microsoft, např. Internet Explorer nebo Outlook:

 • Stáhněte soubor "Certifikát certifikační autority".
 • Stažený soubor otevřete (dvojklikem) a zvolte „Nainstalovat certifikát".
 • V průvodci importem certifikátu zvolte "Další" – pak vybrat odrážku „Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti“ – pak stisknout  "Procházet", označit „Důvěryhodné kořenové certifikační autority“ a stisknout "OK" – pak pokračovat tlačítkem "Další" a nakonec "Dokončit".
 • Hotovo.

úložiště certifikátů pro aplikaci Firefox a Thunderbird v systému Windows:

 • Stáhněte soubor "Certifikát certifikační autority".
 • Spusťte aplikaci Firefox.
 • V menu zvolte Možnosti.
 • V okně zvolte Rozšířené, vyberte záložku Certifikáty a klikněte na tlačítkoCertifikáty.
 • Zvolte záložku Autority a klikněte na tlačítko Importovat.
 • Vyberte certifikát, který jste uložili na pevný disk PC (viz bod 1.) a klikněte Otevřít. 
 • Zatrhněte možnosti:

„Uznat tuto CA pro identifikaci serverů“
„Uznat tuto CA pro identifikaci uživatelů pošty“
„Uznat tuto CA pro identifikaci výrobců software“

 • Stiskněte tlačítko OK
 • Hotovo.

Otisky certifikátu certifikační autority: 

SHA256: D9:7B:89:3D:10:6B:8B:4A:E6:2F:E4:0B:6A:34:B8:C0:12:8A:42:D8:F4:17:E5:6A:E2:B1:5C:44:65:66:0B:88

SHA1:    7C:46:36:27:AE:78:02:7F:84:79:A2:4D:11:4A:D4:41:0B:22:B3:03

MD5:     41:A0:C4:19:91:45:28:FC:A1:9E:52:79:D8:2F:79:46 

IDC-softwarehouse, s.r.o.
U průhonu 773/12
170 00 Praha 7
Česká republika

Tel: +420 234 122 410

E-mail: