IDC-softwarehouse > Služby > Administrátorské služby

Administrátorské služby

Administrátorské služby
Děkujeme za vyplnění údajů, v nejbližší době budete kontaktováni naším pracovníkem.zavřít okno

VIRTUALIZACE A KONSOLIDACE SERVERŮ

Virtualizace serverů je technologický postup, který, zjednodušeně řečeno, umožňuje soustředit provoz více tzv. virtuálních serverů na jeden fyzický stroj a šetřit a optimalizovat tak Vaše hardwarové náklady. Výhodou je také snadná zálohovatelnost a obnovitelnost těchto virtuálních strojů. Základním softwarovým nástrojem, který pro virtualizaci využíváme, je VMware. Ve Vaší firmě jsme tak schopni provést kompletní konsolidaci všech serverů a vytvořit a spravovat pro ně Vaše interní virtualizované prostředí (interní cloud) nebo můžete využít služby datového centra (externí cloud).

AMANDA BACKUP SERVER

Amanda je zálohovací systém, který umožňuje kompletně zálohovat Unixové i Windowsové servery. Zálohovaná data jsou v každém zálohovacím cyklu plně nebo přírůstkově umístěna na zálohovací disky, ze kterých je lze pak v případě havárie produkčního serveru obnovit. O každém zálohovacím cyklu posílá Amanda report, ve kterém ověřuje, zda zálohovací cyklus proběhl korektně a zda jsou záložní data v konzistentním stavu pro případnou rychlou obnovu.

SAMBA FILESERVER

Samba fileserver emuluje a plně nahrazuje činnost klasického Windows souborového serveru pro sdílení dokumentů ve Vaší firemní počítačové síti a umožňuje tedy nastavovat např. přístupové seznamy uživatelů (Access Control Listy), cestovní profily, diskové kvóty, sdílené tiskárny, apod.

DATABÁZOVÝ SERVER

Databázový server, jak samotný název napovídá, slouží k provozu databází pro Vaše interní i externí aplikace. Umíme instalovat a spravovat všechny hlavní databázové softwary, mezi něž patří: MySQL, PostrgreSQL, Oracle, Sybase, MS SQL Server

WEBSERVER

Webserver umožňuje umísťovat a zpřístupňovat přes internet různé webové stránky (virtualhosty). V našich instalacích využíváme Apache HTTP webserver, který je vhodný i pro velmi vytížené weby a podporuje i další software a moduly jako např. PHP, proxy, load-balancing, webové statistiky, apod. Vhodným doplňkem je také FTP server, který může poskytovat zdrojová data pro vlastní webové prezentace nebo se používá jako zabezpečené překladiště pro vzdálené nahrávání a stahování dat.

PROXY SERVER

Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem (browserem) a webserverem. Když klient vznese požadavek na zobrazení nějakých webových stránek, požádá o to nejdříve proxy server, který obsah stránek „stáhne“, uloží si ho do paměti a předá kopii klientovi. Další klient se stejným požadavkem je pak obsloužen přímo z proxy serveru, což celý proces urychlí. Proxy server také odděluje Vaši lokální počítačovou síť od internetu a může být využit i na autentikaci a monitoring uživatelů, kteří na internet z Vaší firemní sítě přistupují, případně na filtraci nežádoucího obsahu webových stránek.

DHCP SERVER

DHCP server přiděluje jednotlivým počítačům ve firemní síti jejich IP adresy, a to buď podle jejich MAC adresy nebo náhodně a významným způsobem tak zjednodušuje a centralizuje správu počítačové sítě (např. při přidávání nových stanic, hromadné změně parametrů nebo pro skrytí technických detailů před uživateli).

MAILSERVER

Jako firemní poštovní server pro Vaši e-mailovou komunikaci instalujeme poštovního agenta Postfix na operačním systému FreeBSD. Lze využít a nainstalovat i funkce antivirové (ClamAV) a antispamové (Spamassassin) ochrany. Přistup k e-mailovým schránkám uživatelů je možný přes webové rozhraní Horde nebo přes POP3 (zprávy se stahují do Vašeho lokálního PC) nebo přes IMAP (zprávy zůstávají na mailserveru).

Zoom gallery     Zoom gallery     Zoom gallery

PASIVNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM MUNIN

Pasivní monitorovací systém Munin je klient-server aplikace skládající se ze serverové části Munin-main a klientské části Munin-node. Serverová část pracuje jako sběrač dat, která jednotlivé nody na jednotlivých monitorovaných serverech poskytují. V případě, že není možné nainstalovat na monitorovaný systém klientskou část Munin-node, je možné sbírat data přes SNMP protokol (Windows).

Jednou ze základních funkcí systému Munin je kromě grafického znázornění průběžně nasbíraných dat také upozornění (e-mailem nebo SMS) na překročení předem definovaného limitu jednotlivých monitorovaných hodnot (např. zátěže CPU, vytížení RAM, zaplnění HDD a mnoho jiných dalších parametrů).

AKTIVNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM ZENOSS

Zenoss je software který monitoruje servery z hlediska dostupnosti služeb (HTTP, SMTP, POP3, atd.) běžících procesů (httpd, postfix, mysqld, atd.). Dokáže zjišťovat, jestli je server vůbec dostupný nebo jestli odpovídá v předem definovaném časové odezvě. Zenoss pomáhá při administraci sítí i jako dokumentační nástroj. Nástěnka (dashboard) s mapou zobrazuje polohu jednotlivých strojů na mapě (google maps) a lze evidovat také seznamy procesů a nainstalovaného software.

V případě, že Zenoss zaregistruje nedostupnost některého ze serverů nebo nedostupnost některé dílčí služby na něm provozované, vykoná předem definovanou akci, tj. vyhlásí alarm (e-mail/SMS) nebo počká určitou předem definovanou dobu a zkusí ověřit dostupnost znovu.

IDS/IPS GATEWAY

Tento základní ochranný prvek sítě před útoky zvenčí je založen na operačním systému FreeBSD s detekčním mechanizmem SNORT s možností automatických aktualizací databáze útoků. Lze ho využít jako IDS (Intrusion Detection System), kdy gateway pokusy o útok pouze detekuje, upozorňuje na ně e-mailem a zaznamenává  události do logu (lokální textový soubor nebo externí databáze) nebo jako IPS (Intrusion Prevention System), kdy gateway funguje stejně jako IDS, ale navíc dokáže útočníkovi na firewallu přímo zakázat přístup z jeho IP adresy na předem definovaný časový interval.

WiBSD ROUTER

WiBSD router se používá jako základní ochranný firewall a brána do Internetu Vaší firemní počítačové sítě. Umožňuje rovněž nakonfigurovat VPN (Virtual Private Network) a umožnit Vám tak vzdálený bezpečný přístup k Vašim firemním datům. Samotný operační systém WiBSD je derivátem o něco známějšího FreeBSD.

ANTIVIROVÁ OCHRANA

Jako základní antivirovou ochranu pro Vaši firemní počítačovou síť doporučujeme (a rovněž sami používáme) software s názvem NOD 32, jehož licence jako oficiální distribuční partner výrobce společnosti ESET prodáváme a instalujeme.

Loading...

Služby

Předprodejní podpora

Zajímají Vás naše produkty nebo služby? Prosím, pošlete svůj dotaz.

Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad
* - povinné údaje